வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

எண்ணெயில் மூழ்கிய மின்மாற்றி என்றால் என்ன?

2023-09-20

எண்ணெயில் மூழ்கிய மின்மாற்றிமிகவும் நியாயமான கட்டமைப்பு மற்றும் சிறந்த செயல்திறன் கொண்ட ஒரு புதிய வகை உயர் செயல்திறன் மின்மாற்றி ஆகும். அதன் மூன்று முக்கிய நெடுவரிசைகள் சமபக்க முக்கோணங்களின் முப்பரிமாண அமைப்புகளாக இருப்பதால், காந்த சுற்றுகளில் காற்று இடைவெளி இல்லை, முறுக்கு நெருக்கமாக உள்ளது, மேலும் மூன்று காந்த சுற்றுகள் ஒரே நீளம் மற்றும் குறுகிய, மற்றும் குறுக்கு வெட்டு பகுதி. மைய நெடுவரிசை வட்டத்திற்கு நெருக்கமாக உள்ளது, எனவே செயல்திறன் மேலும் மேம்படுத்தப்படுகிறது, இழப்பு குறைக்கப்படுகிறது மற்றும் சத்தம் குறைக்கப்படுகிறது. மூன்று சமநிலை, மூன்றாவது ஹார்மோனிக் கூறு குறைக்க, தயாரிப்பு நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற, தொழில்துறை மற்றும் சுரங்க நிறுவனங்களின் கட்டம் மாற்றத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது, ஒருங்கிணைந்த மின்மாற்றிகள் மற்றும் முன் நிறுவப்பட்ட மின்மாற்றி துணை மின்நிலையத்திற்கு மிகவும் பொருத்தமானது.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept